obrazek loga jednostki
treść strony

 

UWAGA!!!

Dnia 30.12.2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Stosownie do treści art. 1 cytowanej ustawy wszystkie orzeczenia, których okres ważności upłynął po dniu 05.08.2023 r. i przed dniem 30.09.2024 r. zachowują swoją ważność do dnia 30.09.2024 r. jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

 

Agata Osiewała

      /-/

zastępca kierownika MOPS w Helu

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Agata Osiewała 2024-01-10 09:23:02
Ostatnia aktualizacja Agata Osiewała 2024-01-10 09:26:17